Wyposażanie obiektów w znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe

wyposazanie obiektow w znaki ewakuacyje glogow

 W każdym obiekcie może wystąpić nagłe zagrożenie, które sprawi, że trzeba będzie ewakuować znajdujące się w nim osoby. Ważne jest, aby ewakuacja została przeprowadzona sprawnie oraz w jak najkrótszym czasie. Aby to było możliwe drogi ewakuacyjne w obiekcie muszą być prawidłowo oznakowane (zgodnie z Polską Normą).

Oferujemy państwu wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz ich prawidłowe oznakowanie. Wykonujemy także plany ewakuacyjne obiektów.

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow