Przeglądy i legalizacja gaśnic

Przeglądy gaśnic Głogów

Gaśnice są niezbędne w walce z pożarami w początkowej ich fazie i muszą działać prawidłowo w każdej sytuacji. W przypadku wystąpienia pożaru niesprawna gaśnica może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia osób, a także może być przyczyną strat materialnych. Wykonując dla Państwa przegląd i konserwację gaśnic, gwarantujemy ich sprawne działanie w każdym momencie.

Nasz wykwalifikowany personel zapewnia profesjonalny przegląd, konserwację i legalizację gaśnic. Kontrolujemy i konserwujemy gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także rozporządzeniem w sprawie urządzeń ciśnieniowych. Po zakończeniu przeglądu gaśnice, które sprawdziliśmy, są trwale oznakowane przez nasz serwis a Państwo otrzymujecie szczegółowy protokół z wykonanych prac.

 

Oferujemy nasze usługi w zakresie przeglądu i konserwacji gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych w Głogowie i okolicach. Dzięki wykwalifikowanemu personelowi oferujemy Państwu wykonanie naszych usług w najwyższej jakości w gaśnicach wszystkich producentów dostępnych w naszym kraju.

Podstawa prawna:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow