Systemy sygnalizacji pożarowej: Polon-Alfa, Bosch, Siemens

systemy sygnalizacji pozarowej glogow

 

System sygnalizacji pożarowej to wieloelementowa instalacja w budynkach i obiektach, której głównym zadaniem jest automatyczne zaalarmowanie osób znajdujące się w budynku, zarządcę, czy też straż pożarną o wykrytym pożarze, który pojawił się w budynku.

systemy sygnalizacji pozarowej glogow 1


Ponadto zadaniem SSP może być także wysterowanie (zainicjowanie) innych urządzeń i systemów, których działanie wspomaga ewakuację ludzi z zagrożonej strefy (np. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne) oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru (np. systemy oddymiania, systemy gaszenia gazem itp.)

Zasadniczymi elementami systemu sygnalizacji pożarowej są:

  • Centrale sygnalizacji pożarowej – konwencjonalne, adresowalne, specjalnego przeznaczenia,
  • Czujki – jonizacyjne, optyczne, ciepła, liniowe, płomienia, gazu, wielodetektorowe,
  • Ręczne ostrzegacze pożarowe,
  • Urządzenia sygnalizacyjne – akustyczne, optyczne,
  • Moduły sterujące.

 

Systemy takie podlegają regularnym przeglądom, które gwarantują ich niezawodne działanie. Jesteśmy do państwa dyspozycji w zakresie profesjonalnego wykonania systemu sygnalizacji pożarowej począwszy od zaprojektowania, dostarczenia wszystkich jego elementów, montażu i uruchomieniu oraz późniejszym jego serwisowaniu.

systemy sygnalizacji pozarowej glogow polon alfa bosch 4

 

 

 

 

 systemy sygnalizacji pozarowej glogow polon alfa bosch 5

 

  

Podstawa prawna:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.
Polon-Alfa

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow