Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu

przeglady przeciwpozarowych wylacznikow pradu

przeciwpozarowy wylacznik pradu glogow

 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu to urządzenia przeciwpożarowe, których zadaniem jest odłączenie zasilania elektrycznego od wszystkich obwodów w obiekcie lub strefie pożarowej z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których działanie jest niezbędne podczas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Powinny być umiejscowione w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowane.

Jako urządzenie przeciwpożarowe podlega przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta (dokumentacją techniczno-ruchową), jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przeglądów takich powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Wykonany przez nas przegląd zostanie potwierdzony protokołem wykonanych czynności.

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow