legalizacja przeglad gasnic glogow

 Nasza firma zajmuje się szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. Naszą specjalnością są przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego (tzw. legalizacja gaśnic). Zgodnie z rozporządzeniem §3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109 poz. 719) urządzenia takie powinny być poddawane przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż raz w roku.

W naszej ofercie znajdą państwo m.in.:

  • Przeglądy i konserwacja gaśnic
  • Przeglądy i kontrola wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Przeglądy systemów oddymiania
  • Przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej
  • Przeglądy i konserwacja systemów detekcji gazów
  • Przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu

Ponadto oferujemy w sprzedaży gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy, a także wyposażamy obiekty w znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe.

Proponowane przez nas usługi wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi stawianymi przez Państwową Straż Pożarną.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow